SANKO Ünv. Yönergeleri

Avrupa Birliği Erasmus Programı Uygulama Yönergesi

Atama Yükseltme Yönergesi

Açık Erişim Arşiv Sistemi Yönergesi

Akademik Personel Performans Değerlendirme Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri, Telif ve Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi

Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönergesi

Eğitim Komisyonu Yönergesi

Eğitim Hastası Yönergesi

Engelli Birimi Yönergesi

Etik Kurul Yönergesi

Girişimsel Olmayan Etik Kurulu Yönergesi

Görevlendirme ve Harcırah Yönergesi

Güvenlik ve Ulaşım Müdürlüğü Yönergesi

İngilizce Eğt-Öğr ve Sınav Yönergesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi

Kalite Komisyonu Yönergesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

Kütüphane Yönergesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi

Rektörlüğe Bağlı Ortak Dersler Bölümü Eğitim–Öğretim, Sınav ve Muafiyet Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Muafiyet ve İntibak İşl. Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim–Öğretim ve Ölçme–Değerlendirme Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uygulama Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Uygulama Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Mesleki Beceri Laboratuvarı ve Uygulama Yönergesi

SHMYO Eğitim-Öğretim ve Ölçme Değerlendirme Yönergesi

SHMYO Muafiyet ve İntibak Yönergesi

SHMYO Uygulamalı Dersler Eğitim Yönergesi

Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Faaliyet Yönergesi

Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Yönergesi

Tıp Fakültesi Muafiyet/Kredi Transfer ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Yönergesi 

Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu Yönergesi

Yaz Okulu Yönergesi

Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

Strateji Planlama Yönergesi