Kütüphane

Üniversitede yapılan eğitim -öğretim ve bilimsel araştırmaları desteklemek ve kütüphane hizmetlerinin çağdaş standartlara uygun olarak verilebilmesi için her çeşit materyali sağlamak. Kütüphanecilik hizmetlerini vermek, bu hizmetleri, gereksinim duyan kullanıcıların yararlanmasına hazır bulundurmak ve bu çerçevede bilgi ihtiyaçlarını gidermektir.

Görev Tanımları

Adı Soyadı Fatih Furkan GEBEL
Görevi Kütüphane Müdürü
Telefon (Dahili) 0342 211 65 00
E-Posta ffgebel@sanko.edu.tr
Adı Soyadı Ferhat TÜRK
Görevi Kütüphane Personeli
Telefon (Dahili) 0342 211 65 00 - 1499
E-Posta ferhat.turk@sanko.edu.tr
Adı Soyadı Esin KONUKOĞLU
Görevi Kütüphane Personeli
Telefon (Dahili) 0342 211 65 00 - 1499
E-Posta esin.konukoglu@sanko.edu.tr
Adı Soyadı Mahmut Özgür TİRYAKİ
Görevi Kütüphane Personeli
Telefon (Dahili) 0342 211 65 00
E-Posta otiryaki@sanko.edu.tr