İnsan Kaynakları

Tuğba ÖZGÜVEN
İnsan Kaynakları Müdürü
Sibel MELEK
İnsan Kaynakları Personeli

Akademik ve idari personelin işe alım, atama ve yükseltme süreçlerinin yürütülmesini, akademik personele ait özlük dosyalarının tutulmasını ve personel istihdamı ile ilgili planları yapmaktır.

Üniversitede istihdam edilecek tüm persoenlin işe alınması, eğitimi ve değerlendirme süreçlerinin organizasyonundan sorumludur.Kurumun ihtiyaç duyduğu personelin istihdam ve oryantasyon sürecini yürüterek, adaptasyon süresinin en aza indirilmesi, personelin kariyer planlamasının yapılması sürecinin yürütülmesini ve her yıl ihtiyaç halinde revize edilmesini sağlar. Performans yönetim sisteminin kurulması için hazırlık çalışmaları yaparak, onaylanan sistemin uygulanmasını ve idari personele yönelik hizmet içi ve dışı eğitim programlarının düzenlenmesi sağlar. Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere, Öğretim Elemanı ilanlarının süreçlerinin hazırlanması, ilgili fakülte ve Rektörlük ile sürecin yürütülerek sonuçlandırılmasını sağlar.