İnsan Kaynakları

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. Maddesi ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27 ve 29. Maddeleri gereğince, Akademik ve idari personelin istihdam, atama ve yükseltme süreçlerinin yürütülmesinden, çalışan memnuniyetinin sağlanmasından ve kariyer planlaması kapsamında mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanmasından sorumludur. SANKO Üniversitesi İnsan Kaynakları Politikası, nitelikli iş gücünün tercih ettiği, yeniliklere ve gelişime açık, dünyayla barışık mutlu çalışanların olduğu çalışma ortamında, birimlere ve kişilere maksimum desteği sağlamayı amaçlamıştır.

Görev Tanımları