Arşiv ve Yazı İşleri

Hasan TUNÇ
Arşiv ve Yazı İşleri Müdürü
Talip TAŞDEMİR
Arşiv ve Yazı İşleri Personeli

         KURULUŞ AMACI: Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinden, şahıslardan ve kurum dışından gelen/giden evrakların vs. şeylerin kaydının yapılması, arşivlenmesi ve dağıtımını yapmaktır.

         YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ: Evrakların herhangi bir aksaklığı meydan verilmeden ilgili birim ve kuruluşlara zamanında gönderilmesini sağlayıp, bunun için gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.