Arşiv ve Yazı İşleri

Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinden, şahıslardan ve kurum dışından gelen/giden evrakların vs. şeylerin kaydının yapılması, arşivlenmesi ve dağıtımını yapmaktır. Evrakların herhangi bir aksaklığı meydan verilmeden ilgili birim ve kuruluşlara zamanında gönderilmesini sağlayıp, bunun için gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

Görev Tanımları