Tanıtım Ofisi

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlığını arttırmak amacı ile kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenecek sosyal, kültürel ve akademik etkinliklerin organizasyon faaliyetlerinin yürütülmesinden, tanıtım fuarları, tanıtım günleri ve toplantıları gibi organizasyonlara katılarak Üniversitenin olanaklarını tanıtmak amacıyla katalog, broşür, bülten, dergi vb. materyallerin dağıtılmasından; ayrıca Üniversiteye ait sosyal ağların ve web sayfasının tasarımı, düzenlenmesi, güncellenmesi ve takibi için gerekli koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.