Mütevelli Heyeti

Abdulkadir KONUKOĞLU
Mütevelli Heyet Başkanı
Ali KONUKOĞLU
Üye
Gürkan TURAL
Üye
İbrahim KONUKOĞLU
Üye
İhsan AKYOL
Üye
Mahmut Tansu TUĞLU
Üye
Sami KONUKOĞLU
Üye
Prof. Dr. Güner DAĞLI
Tabii Üye