Basın ve Halkla İlişkiler

Üniversitenin çeşitli faaliyetleri ve itibar yönetimi ile ilgili olarak toplumu zamanında ve en doğru şekilde basın yayın organları kanalıyla bilgilendirmek, kurum bünyesinde ya da paydaşlarla düzenlenen etkinliklere, kurumsal kimlik ve kurumsal imaj konusunda katkı sağlamak. Üniversitenin dış iletişim faaliyetlerinden sorumludur. Reklam yönetimi yanında basınla paylaşmak üzere haber bültenleri ile basın davet yazılarının da hazırlanmasını sağlar. Basılı ürünlerin kurumsal kimlik doğrultusunda hazırlanmasını sağlarken, kurumsal imaj ve itibar yönetimine ait faaliyetler konusunda da katkıda bulunur.

Adı Soyadı Sema TAVŞANCIL
Görevi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Telefon (Dahili) 0342 211 65 00
E-Posta sema.tavsancil@sanko.edu.tr
Adı Soyadı Mehmet TÜRK
Görevi Basın ve Halkla İlişkiler İdari Personeli
Telefon (Dahili) 0342 211 65 00 - 1361
E-Posta m.turk@sanko.edu.tr