Tarihçe

Sani Konukoğlu Vakfı, SANKO Holding ve Konukoğlu Ailesi tarafından 1989 yılında kurulmuştur. Vakfın gelirinin büyük bölümü kurucu üyeler ve SANKO Holding bünyesindeki şirketler tarafından bağış olarak sağlanmaktadır.

Vakıf Sözleşmesi doğrultusunda, eğitim ve sağlık konularındaki hizmetlerini arttırarak sürdüren Sani Konukoğlu Vakfı, Bakanlar Kurulu’nun 20.12.1995 tarih ve 95/7663 sayılı kararı ile vergi muafiyeti almaya hak kazanmıştır.1997 yılında, Türkiye genelinde “Eğitim ve Sağlık” alanında faaliyette bulunan 4500 vakıf arasından “YILIN VAKFI” seçilmiştir.

Sani Konukoğlu Vakfı, 18 Haziran 2013 tarih, 28681 Sayılı Resmi Gazete’de (Ek 1) yayımlanan 6492 Sayılı Kanun ile de “SANKO Üniversitesi” kuruluşunu gerçekleştirmiş ve “SANKO Üniversitesi” hizmet vermeye hazır hale gelmiştir.