Sosyal ve Kurumsal Hizmetler

Begüm TEKİN
Sos. ve Kurm. Hiz. Müdürü
Bekir CANSIZ
Sos. ve Kurm. Hiz. Personeli
Gözde KIRATLI
Uzman Klinik Psikolog

     KURULUŞ AMACI: Öğrencilerin sağlık, spor, kültür, sosyal, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması ve ders dışında gerçekleştirilen etkinliklerin organizasyonun sağlanmasıdır.

     YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ: Sosyal, kültürel, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, spor, alanlarında öğrencilere sunulan hizmetlerin denetlenmesi ve yürütülmesinden sorumludur.