Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi Başkanı : Melda KARA
Tıp Fakültesi Fakülte Temsilcisi : İdil ALTAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Temsilcisi : Melda KARA
Hemşirelik Bölümü Temsilcisi : Alican YILDIZ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Temsilcisi : Melda KARA
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Temsilcisi : Enes ŞENKAHVECİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Temsilcisi : Elif AKYILMAZ
Ameliyathane Hizmetleri Program Temsilcisi : Elif AKYILMAZ
Anestezi Program Temsilcisi : Berkay Bora DOĞAN
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Temsilcisi : Gülşah KALKAN
İlk ve Acil Yardım Program Temsilcisi : Asude Sena TURAÇ