Değerlerimiz

Yayınlanma Tarihi: 11/04/2019

SANKO Üniversitesi;

     • Cumhuriyetin Temel Değerlerini Özümsemiş
     • Bilimselliği Temel Alan
     • Adalet ve Eşitliği Savunan
     • Kalitesini Sürekli Arttıran
     • Sürekliliği Sağlayan
     • Etik Kurallara Uyan
     • Kurumsal Kimlik Edinmiş

bir üniversite olmayı ilke edinmiştir.