SANKO Ünv. Yönergeleri

Publish Date: 07/05/2019

Açık Erişim Arşiv Sistemi Yönergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri, Telif ve Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönergesi
Eğitim Komisyonu Yönergesi
Engelli Birimi Yönergesi
Etik Kurul Yönergesi
Girişimsel Olmayan Etik Kurulu Yönergesi
Görevlendirme ve Harcırah Yönergesi
Güvenlik ve Ulaşım Müdürlüğü Yönergesi
İngilizce Eğt-Öğr ve Sınav Yönergesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
Kalite Komisyonu Yönergesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
Kütüphane Yönergesi
Ortak Zorunlu ve Seçmeli Derslerin Eğitim Yönergesi
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Muafiyet ve İntibak İşl. Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Uygulama ve Staj Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim–Öğretim ve Ölçme–Değerlendirme Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uygulama Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Uygulama Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Mesleki Beceri Laboratuvarı ve Uygulama Yönergesi
SBE Tez Yazım Kılavuzu Yönergesi
SHMYO Eğitim-Öğretim ve Ölçme Değerlendirme Yönergesi
SHMYO Muafiyet ve İntibak Yönergesi
Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Faaliyet Yönergesi
Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Yönergesi
Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi