SANKO Ünv. Yönergeleri

Atama Yükseltme Yönergesi
Açık Erişim Arşiv Sistemi Yönergesi
Akademik Personel Performans Değerlendirme Yönergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri, Telif ve Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi
Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönergesi
Eğitim Komisyonu Yönergesi
Eğitim Hastası Yönergesi
Engelli Birimi Yönergesi
Etik Kurul Yönergesi
Girişimsel Olmayan Etik Kurulu Yönergesi
Görevlendirme ve Harcırah Yönergesi
Güvenlik ve Ulaşım Müdürlüğü Yönergesi
İngilizce Eğt-Öğr ve Sınav Yönergesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
Kalite Komisyonu Yönergesi
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
Kütüphane Yönergesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu 
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
Özel Öğrenci Yönergesi
Rektörlüğe Bağlı Ortak Dersler Bölümü Eğitim–Öğretim, Sınav ve Muafiyet Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Muafiyet ve İntibak İşl. Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Sınav Uygulama ve Staj Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim–Öğretim ve Ölçme–Değerlendirme Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Uygulama Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Uygulama Yönergesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Mesleki Beceri Laboratuvarı ve Uygulama Yönergesi
SHMYO Eğitim-Öğretim ve Ölçme Değerlendirme Yönergesi
SHMYO Muafiyet ve İntibak Yönergesi
SHMYO Uygulamalı Dersler Eğitim Yönergesi
Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Faaliyet Yönergesi
Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Yönergesi
Tıp Fakültesi Muafiyet/Kredi Transfer ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Yönergesi 
Yaz Okulu Yönergesi
Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Erasmus Yönergesi
Strateji Planlama Yönergesi