Enf. Hast. ve Kl. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TANRIVERDİ
Özgeçmiş
Başkan
 
Dr. Öğr. Üyesi  Merve TÜRKMEN
Özgeçmiş
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 15
E-posta: enfeksiyon@sanko.edu.tr