Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Doç. Dr. Betül ŞİMŞEK

Başkan

Özgeçmiş

Prof. Dr. Güner DAĞLI

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aykut AKYILMAZ

Özgeçmiş

    Arş. Gör. Dr. Büşra Gökçe TÜRKMEN

Özgeçmiş

         Arş. Gör. Dr. Mert YILDIZELİ

Özgeçmiş

 
 Arş. Gör. Dr. Cihat ORHAN

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 00
E-posta: anesteziyoloji@sanko.edu.tr