Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Yayınlanma Tarihi: 07/05/2019
Prof. Dr. Güner DAĞLI

Başkan

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Betül KOCAMER ŞİMŞEK

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aykut AKYILMAZ

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Yunus BAYDİLEK

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 00
E-posta: anesteziyoloji@sanko.edu.tr