Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Yayınlanma Tarihi: 07/05/2019
Prof. Dr. Eyüp İlker SAYGILI

Başkan

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Meltem GÜNGÖR

Özgeçmiş

Arş. Gör. Sevim Eda ÖĞÜT

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 55
E-posta: tıbbibiyokimyasanko.edu.tr