Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. Eyüp İlker SAYGILI

Başkan

Özgeçmiş

Arş. Gör. Sevim Eda ÖĞÜT

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 55
E-posta: tıbbibiyokimyasanko.edu.tr