Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Yayınlanma Tarihi: 07/05/2019
Prof. Dr. Eyüp İlker SAYGILI

Başkan

Özgeçmiş

Prof. Dr. Sevgi ESKİOCAK

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Meltem GÜNGÖR

Özgeçmiş

Arş. Gör. Sevim Eda ÖĞÜT

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 55
E-posta: tıbbibiyokimyasanko.edu.tr