Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Salih Murat AKKIN Başkan – Dekan, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Göktürk MARALCAN Bölüm Başkanı – Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Münife NEYAL Bölüm Başkanı – Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR  Bölüm Başkanı – Temel Tıp Bilimleri Bölümü ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM Profesör Temesilcisi – Dekan Yardımcısı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet YILMAZ Profesör Temsilcisi – İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Yurdanur KILINÇ Profesör Temsilcisi – Çocuk Sağlığı  ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Burçin ALTINBAŞ Doçent Temsilcisi – Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Alper SERÇELİK Doçent Temsilcisi – Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kenan DEMİRBAKAN Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi – Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi