İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz

Başkan

Özgeçmiş

Prof. Dr. Selman ÜNVERDİ

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nimet YILMAZ

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ziya ŞAHİN

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 6569
E-posta: ichastaliksanko.edu.tr