İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ

Başkan

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Özgeçmiş

Prof. Dr. Bünyamin KISACIK

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehtap AKDOĞAN

Özgeçmiş

Doç. Dr. Nimet YILMAZ

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Salih Sertaç DURUSOY

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Aydın YILDIRIM

Özgeçmiş

Arş. Gör. Dr. Alperen ÜNALAN

Özgeçmiş

Arş. Gör. Dr. Onuralp TEKİN

Özgeçmiş

Arş. Gör. Dr. Muhammed ASLAN

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 6569
E-posta: ichastaliksanko.edu.tr

*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13-b/4

maddesince görevlendirilmiştir.