Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yayınlanma Tarihi: 07/05/2019
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM

Başkan

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hadiye DEMİRBAKAN

Özgeçmiş

Arş. Gör. Dr. İpek KÜLEKÇİ KOÇER

Özgeçmiş

Arş. Gör. Merve ERDOĞAN

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 6569
E-posta: tibbimikrobiyolojisanko.edu.tr