Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşen BAYRAM

Başkan

Özgeçmiş

Doç. Dr. Hadiye DEMİRBAKAN

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi İpek KÜLEKÇİ KOÇER

Özgeçmiş

Arş. Gör. Merve ERDOĞAN

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 6569
E-posta: tibbimikrobiyolojisanko.edu.tr