Plastik, Rekonstr. ve Estetik Cer. Anabilim Dalı

 
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin GÜMÜŞ ÖZTÜRKMEN

Başkan

Özgeçmiş 

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 69
E-posta: plastikcerrahisanko.edu.tr