Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi M.Cenk CANKUŞ

Başkan

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Aydın BÜDEYRİ

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Toktamış SAVAŞ*

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 6569
E-posta: ortopedisanko.edu.tr

 

*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13-b/4

maddesince görevlendirilmiştir.