Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Feragat UYGUR

Başkan

Özgeçmiş

Doç. Dr. Bülent MEŞE
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 69
E-posta: kalpcerrahisanko.edu.tr