Dekan’ın Mesajı

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Meslektaş Adaylarım ve Saygıdeğer Ziyaretçilerimiz,

İnsan odaklı bir bilim olan tıp ve insanlığa adanmış bir sanat olan hekimliğin eğitimi Antik Çağ’dan beri belli disiplinler içinde sürdürülür. Bu köklü bir gelenektir. Başlangıçtan beri usta çırak ilişkisini içerir. Şunu bilmek gerekir; tıp eğitimi tıp fakültesine girişle başlar ama sadece başlar, tıp fakültesinde bitmez. Yaşam boyu alınan bir eğitimdir. Yavaşlamaksızın öğrenmeyi gerektirir. Mezuniyet öncesi eğitim ise bu zorlu bir sürecin en önemlisi olan ilk etabıdır.

SANKO Tıp Fakültesi olarak önümüzdeki akademik yılda, geçen yıl birlikte yola çıktığımız ilk öğrencilerimizle hekimlik mesleği yolundaki ikinci yıllarında birlikte olurken, mezuniyet öncesi eğitimin ilk basamağı için aramıza yeni katılacak öğrencilerimizle de buluşmuş olacağız.

Alanında çok değerli, deneyimli öğretim üyelerinin bir araya gelmesiyle şekillenen ve gün geçtikçe yeni değerli isimlerin katılımıyla zenginleşen eğitimci ekibimizle birlikte çağdaş normlardaki eğitim programımızı, uygulama projelerimizi ve deneyimlerimizi yeni genç meslektaş adaylarımızla da paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Her yeni akademik yıl, Üniversitemizin kurucu vakfının saygın gücünün de desteğiyle katlanarak artan coşkumuza yeni heyecanlar getiriyor. Tıp Fakültemiz eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumu ile ilgili hedeflerini, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin köklü geçmişinin kattığı güç ve Üniversitemizin sağlık alanında önemli bir araştırma üssü olma vizyonuyla pekiştirerek şimdiden üst düzeylere taşımanın gururunu yaşıyor.

SANKO Tıp Fakültesi’ndeki eğitimin amacı ülkemizin sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamak sağlık hizmetinde bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutum yetkinliğiyle donanmış, bu sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek, mesleğin gerektirdiği etik kuralları ve hukuka saygıyı gözeten ve bunu uygulamalarına yansıtan, kendisini sürekli yenileyip geliştiren, araştırıcı ve sorgulayıcı, uluslararası düzeyde kabul edilen ölçütlerde hekimler yetiştirmektir. Mezunlarımızın; bir yandan mesleki değerler ve sorumluluğunun bilincinde olan birer hekim olarak yetişmesini, diğer yandan da toplumun ve bireyin sağlıklılığının tam bir koruyucu ve savunucusu, kendini geliştiren ve katkı sunan bir bilim insanı, paylaşımcı bir iletişimci, meslekler arası ekiplerin uyumlu ve etkin bir üyesi, mesleğin getirdiği hizmet sunumunda donanımlı bir danışman ya da yönetici olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, günün gereklerine yönelik, öğrenci merkezli bir eğitim programı uyguluyoruz. Öğrencilerimiz kanıta dayalı tıp anlayışı ve insancıl hekimlik zemininde, tıp dallarının entegre edildiği bir programla bir yandan sağlam bir temel tıp eğitimi alırken diğer yandan bu çerçevede edindikleri bilgileri, eğitimlerinin henüz erken evrelerinde bile klinik bilgiler ve uygulamalarla pekiştirme olanağını bulabiliyorlar. Eğitimleri boyunca tıp alanındaki teknolojik ve inovatif tüm gelişmelerle zamanında tanışabilma şansını yakalıyorlar. Aynı zamanda topluma dayalı araştırma ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp kariyer planlamalarına yönelik önemli deneyimler kazanıyorlar. Örneğin geçen yıl Fakültemizde eğitime başlayan öğrencilerimiz henüz ikinci akademik yılın başında iken, bizzat yer almış oldukları araştırma projeleri çerçevesinde bilimsel raporlarını uluslararası kongrelerde sunma olanağı yakaladılar.

Bologna sürecine yönelik düzenlemeyle programımızda tüm ders ve stajların yaklaşık %20-25’i seçmeli ders ve stajlardan oluşuyor. Öğrencilerimiz bu uyum doğrultusunda öncelikle Avrupa Birliği’ndeki tıp fakülteleri olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde staj yapma olanağı ile de tanışabilecekler. Yanı sıra yabancı dil bilgilerini pratik deneyimlemelerle mesleki yönde de geliştirme ve kullanabilme fırsatını ve biyomedikal bilimler alanında araştırma ve bilimsel yayın yapma şansını da elde edebilecekler. Bütün bunlarla birlikte öğrencilerimize, Üniversitemizin sunduğu olumlu akademik ve sosyal, eğitim ve yaşam ortamları sayesinde özgüveni yüksek bir SANKO Üniversitesi mensubu olmanın gururunu da yaşatmanın mutluluğu içindeyiz.

SANKO Tıp Fakültesi olarak ilk mezunlarımızın, birçok önemli hedefin öngörüldüğü, Cumhuriyetimizin 100. yılındaki genç hekimlerin bir bölümünü oluşturacağının bilincindeyiz. Bu da sorumluluğumuzu ve aynı zamanda coşkumuzu daha da artırıyor. Mezunlarımızın sadece çağın tıp gündemini tüm güncelliği ile izleyip uygulamalarını buna göre yapan iyi hekimler değil, tıp gündemine katkı yapan ve yön veren nitelikli  bilim insanları olacağına yürekten inanıyor, bu inancın ortaya çıkmasında asıl paya sahip olan Universitemiz yönetimine ve ekibimizin bütün üyelerine teşekkür ediyorum.

Esenlik dileklerimle

Prof. Dr. Salih Murat AKKIN
Dekan