Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Göktürk MARALCAN

Başkan

Özgeçmiş

Prof. Dr. Erdal UYSAL

Özgeçmiş

Doç. Dr. Yücel YÜKSEL

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Başar AKSOY*

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Kenan DEMİRBAKAN

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ali Bora ÜSTÜNSOY

Özgeçmiş

Arş. Gör. Dr. Ali Can KIRŞAN

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 69
E-posta: genelcerrahisanko.edu.tr

*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13-b/4

maddesince görevlendirilmiştir.