Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Yayınlanma Tarihi: 07/05/2019
Prof. Dr. Göktürk MARALCAN

Başkan

Özgeçmiş

Doç. Dr. Erdal UYSAL

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Başar AKSOY

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Orhan GÜRER

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 69
E-posta: genelcerrahisanko.edu.tr