Enf. Hast. ve Kl. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa TANRIVERDİ

Başkan

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi  Merve TÜRKMEN

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 15
E-posta: enfeksiyon@sanko.edu.tr