Enf. Hast. ve Kl. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Publish Date: 07/05/2019
Prof. Dr. Celal AYAZ
Özgeçmiş
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TANRIVERDİ
Özgeçmiş
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 15
E-posta: enfeksiyon@sanko.edu.tr