Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Doç. Dr. Fatma Elif YILDIRIM

Başkan

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 6569
E-posta: dermatalojisanko.edu.tr