Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Yayınlanma Tarihi: 07/05/2019
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elif YILDIRIM

Başkan

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 6569
E-posta: dermatalojisanko.edu.tr