Ders Programları

Yayınlanma Tarihi: 07/05/2019

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI


Bahar Yarıyılı

Uzaktan Eğitim Ders Programları

TIP FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM KLİNİKLE ENTEGRE TEMEL DÖNEMİ  (1., 2. ve 3. Sınıflar)
Ders Kurulu 103 Haftalık Teorik Ders Programı  TIP103
Ders Kurulu 203 Haftalık Teorik Ders Programı  TIP203
Ders Kurulu 303 Haftalık Teorik Ders Programı  TIP204
TIP FAKÜLTESİ UZAKTAN EĞİTİM KLİNİK TIP BİLİMLERİ DÖNEMİ (4. ve 5. Sınıflar)
Dördüncü Sınıf Staj Teorik Dersleri Akış Planı 
Beşinci Sınıf Staj Teorik Dersleri Akış Planı 
TIP458 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1. Hafta Teorik Ders Programı TIP 458
TIP554 Çocuk Cerrahisi 1. Hafta Teorik Ders Programı TIP 554
TIP560 Kalp ve Damar Cerrahisi 1. Hafta Teorik Ders Programı TIP 560

 

 

Klinikle Entegre Temel Dönem

Bahar Yarıyılı

1., 2. ve 3. Sınıf Ders Programları

BİRİNCİ SINIF DERS KURULLARI
Ders Kurulu 103: Hücre ve Doku Sistemleri Gelişimi TIP103
Ders Kurulu 104: Klinik Bilimlerine Giriş TIP104
İKİNCİ SINIF DERS KURULLARI
Ders Kurulu 203: Kalp-Damar Sistemi ve Hastalıkları TIP203
Ders Kurulu 204: Solunum Sistemi ve Hastalıkları  TIP204
Ders Kurulu 205: Kan-Bağışıklık Sistemi ve Hastalıkları TIP205
ÜÇÜNCÜ SINIF DERS KURULLARI
Ders Kurulu 303: Klinik Pratiğe Giriş TIP303
Ders Kurulu 304: Endokrin Sistem ve Metabolizma Hastalıkları  TIP304
Ders Kurulu 305: Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları  TIP305

 

Klinik Tıp Bilimleri Dönemi (4., 5. ve 6. sınıflar)
4. ve 5. Sınıf Staj Akış Planı – 17.12.2019 tarihli 2019/38 no’lu Fakülte Yönetim Kurulu kararı

ile 5. sınıf staj takviminin değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 İntörnlük Dönemi Staj Akış Planı
5. Sınıf Staj Grupları
4. Sınıf Staj Grupları

Klinikle Entegre Temel Dönem

Güz Yarıyılı

1. 2. ve 3. Sınıf Ders Programları

BİRİNCİ SINIF TÜM DERSLERİ
Tüm Dersler Haftalık Akış Programı
BİRİNCİ SINIF DERS KURULLARI
Ders Kurulu 101: Tıp Bilimlerine Giriş TIP101
Ders Kurulu 102: Hücre ve Doku Sistemleri TIP102
İKİNCİ SINIF DERS KURULLARI
Ders Kurulu 201: Kas-İskelet Sistemi ve Hastalıkları  TIP201
Ders Kurulu 202: Sinir Sistemi ve Hastalıkları  TIP202
ÜÇÜNCÜ SINIF DERS KURULLARI
Ders Kurulu 301: Gastrointestinal Sistem ve Hastalıkları TIP301
Ders Kurulu 302: Ürogenital Sistem ve Hastalıkları  TIP302