Fakülte Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Salih Murat AKKIN Başkan – Dekan, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM   Profesör Temsilcisi – Dekan Yardımcısı Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanı
Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR  Profesör Temesilcisi – Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kemal BAKIR Profesör Temsilcisi – Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Zafer ÇETİN  Doçent Temsilcisi – Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç .Dr. Erdal UYSAL Doçent Temsilcisi – Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nevhiz GÜNDOĞDU Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi