Fakülte Yönetim Kurulu

Yayınlanma Tarihi: 07/05/2019
Prof. Dr. Salih Murat AKKIN Başkan – Dekan, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM   Profesör Temsilcisi – Dekan Yardımcısı Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanı
Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR  Profesör Temsilcisi – Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kemal BAKIR Profesör Temsilcisi – Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Necla BENLİER Doçent Temsilcisi – Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Erdal UYSAL Doçent Temsilcisi – Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nevhiz GÜNDOĞDU Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi