Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Salih Murat AKKIN Başkan – Dekan, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM   Profesör Temsilcisi – Dekan Yardımcısı Tıbbi Mikrobiyoloji AD Başkanı
Prof. Dr. Lütfi ÇAKAR  Profesör Temsilcisi – Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mustafa ÇETİN Profesör Temsilcisi – Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Yasemin EKMEKYAPAR FIRAT Doçent Temsilcisi – Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yücel YÜKSEL Doçent Temsilcisi – Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Salih Sertaç DURUSOY Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi – İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi