Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İlyas DİŞİKIRIK*

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 6569
E-posta: kbbsanko.edu.tr

*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13-b/4

maddesince görevlendirilmiştir.