Çocuk ve Erg. Ruh Sağ. ve Hast. Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÖKALP ÖZCAN

Başkan

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk ve Erg. Ruh Sağ. ve Hast. Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 6569
E-posta: cocukpsikiyatrisanko.edu.tr