Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şahin A. SIRMALI

Başkan

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Deniz KÜLEKÇİ

Özgeçmiş

Arş. Gör. Esma İŞÇEL

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 46
E-posta: histolojisanko.edu.tr