Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Şinasi ÖZKILIÇ

Başkan

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp  Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 6569
E-posta: nukleertipsanko.edu.tr