Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Selcan TÜRKER ÇOLAK

Başkan

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 69
E-posta: cocukcerrahisanko.edu.tr