Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre KURTGİL

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 6569
E-posta: fizikseltip@sanko.edu.tr