Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Türkan TURGAY

Başkan

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre KURTGİL

Özgeçmiş

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 6569
E-posta: fizikseltip@sanko.edu.tr