Ders Programları

Publish Date: 07/05/2019

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI


Klinik Tıp Bilimleri Dönemi (4., 5. ve 6. sınıflar)
4. ve 5. Sınıf Staj Akış Planı – 17.12.2019 tarihli 2019/38 no’lu Fakülte Yönetim Kurulu kararı

ile 5. sınıf staj takviminin değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 İntörnlük Dönemi Staj Akış Planı
5. Sınıf Staj Grupları
4. Sınıf Staj Grupları

Klinikle Entegre Temel Dönem

Güz Yarıyılı

1. 2. ve 3. Sınıf Ders Programları

BİRİNCİ SINIF TÜM DERSLERİ
Tüm Dersler Haftalık Akış Programı
BİRİNCİ SINIF DERS KURULLARI
Ders Kurulu 101: Tıp Bilimlerine Giriş TIP101
Ders Kurulu 102: Hücre ve Doku Sistemleri TIP102
İKİNCİ SINIF DERS KURULLARI
Ders Kurulu 201: Kas-İskelet Sistemi ve Hastalıkları  TIP201
Ders Kurulu 202: Sinir Sistemi ve Hastalıkları  TIP202
ÜÇÜNCÜ SINIF DERS KURULLARI
Ders Kurulu 301: Gastrointestinal Sistem ve Hastalıkları TIP301
Ders Kurulu 302: Ürogenital Sistem ve Hastalıkları  TIP302