Soru Hazırlama Teknikleri

Sayın Öğretim Elemanlarımız,

Fakültemiz Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile birlikte “Tıp Eğitimi Gelişimi Seminerleri” adı altında bir seminer serisi düzenlemiştir

Tüm öğretim üyelerimize 11.04.2022 Pazartesi günü ve 12.04.2022 Salı günü “Soru Hazırlama Teknikleri” başlıklı seminerler farklı başlıklar halinde 2 günde sırasıyla yüz yüze sunulacaktır.

 

Tüm öğretim üyelerinin katılabilmesi için aynı gün iki ayrı saatte sunum yapılacaktır. Aynı günde kapsamları aynı olan bu iki saatten birine katılımı yeterli olacaktır.

Konuların anabilim dalınız öğretim üyelerine duyurularak, yapılacak toplantılardan birine katılım sağlanmasını rica ederim.

 

Sunan:

Ölçme Değerlendirme Çalışma Grubu 2

Toplantı Tarihi : 11.04.2022- Soru Hazırlama Teknikleri-1
: 12.04.2022- Soru Hazırlama Teknikleri-2
Toplantı Yeri : R Katı Anadolu Toplantı Salonu
Sunum Saati : 12.30-13.30
Sunum Tekrarı : 16.30-17.30

 

(Toplantı 2 ayrı saatte olacaktır. Herhangi birine katılım yeterli olacaktır.)