Sağlık Hizmeti Sunucusu Hekim Yetkinliği

Sayın Öğretim Elemanlarımız,

Fakültemiz Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile birlikte “Tıp Eğitimi Gelişimi Seminerleri” adı altında bir seminer serisi düzenlemiştir

Tüm öğretim üyelerimize 20.04.2022 Çarşamba günü “Sağlık Hizmeti Sunucusu Hekim Yetkinliği” başlıklı seminer yüz yüze sunulacaktır.

Tüm öğretim üyelerinin katılabilmesi için aynı gün iki ayrı saatte sunum yapılacaktır. Aynı günde kapsamları aynı olan bu iki saatten birine katılımı yeterli olacaktır.

Konuların anabilim dalınız öğretim üyelerine duyurularak, yapılacak toplantılardan birine katılım sağlanmasını rica ederim.

 

Sunan:

Prof. Dr. Necdet AYTAÇ

Prof. Dr. Levent ELBEYLİ

Toplantı Tarihi : 20.04.2022
Toplantı Yeri : R Katı Anadolu Toplantı Salonu
Sunum Saati : 12.30-13.30
Sunum Tekrarı : 16.30-17.30

(Toplantı 2 ayrı saatte olacaktır. Herhangi birine katılım yeterli olacaktır.)