Mesleki ve Etik Değerlere Bağlı Bir Profesyonel Hekim Yetkinliği?

Fakültemiz Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı birlikte “Tıp Eğitimi Gelişimi Seminerleri” adı altında bir seminer serisi düzenlemiştir.

“Mesleki ve Etik Değerlere Bağlı Bir Profesyonel Hekim Yetkinliği” başlıklı seminer 31.03.2022 Perşembe günü tüm öğretim üyelerimize yüzyüze eğitim şeklinde verilecektir. Tüm öğretim üyelerinin katılabilmesi için aynı gün iki ayrı saatte sunum yapılacaktır. Kapsamları aynı olan bu iki saatten birine katılım sağlanması, öğretim üyelerinin anlattıkları her dersin amaç ve hedeflerinin doğru yazımı için gereklidir. Konunun anabilim dalınız öğretim üyelerine duyurularak, yapılacak toplantılardan birine katılım sağlanmasını rica ederim. Seminer Programı için tıklayınız.

Toplantı Tarihi : 31.03.2022
Toplantı Yeri : R Katı Anadolu Toplantı Salonu
Sunum Saati : 12.30-13.30
Sunum Tekrarı : 16.30-17.30

(Toplantı 2 ayrı saatte olacaktır. Herhangi birine katılım yeterli olacaktır.)