Lider Yönetici Hekim Yetkinliği Semineri

Sayın Öğretim Elemanlarımız,

Fakültemiz Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile birlikte “Tıp Eğitimi Gelişimi Seminerleri” adı altında bir seminer serisi düzenlemiştir

Tüm öğretim üyelerimize 25.05.2022 Çarşamba günü “Lider Yönetici Hekim Yetkinliği” başlıklı seminer yüz yüze sunulacaktır.

Tüm öğretim üyelerinin katılabilmesi için aynı gün iki ayrı saatte sunum yapılacaktır. Aynı günde kapsamları aynı olan bu iki saatten birine katılımı yeterli olacaktır.

Konuların anabilim dalınız öğretim üyelerine duyurularak, yapılacak toplantılardan birine katılım sağlanmasını rica ederim.

 

Sunan:

Prof. Dr. Kemal BAKIR

 

Toplantı Tarihi : 25.05.2022
Toplantı Yeri : R Katı Anadolu Toplantı Salonu
Sunum Saati : 12.30-13.30
Sunum Tekrarı : 16.30-17.30

(Toplantı 2 ayrı saatte olacaktır. Herhangi birine katılım yeterli olacaktır.)