Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerimizin Dikkatine

Yayınlanma Tarihi: 29/05/2020

Tıp Fakültemizin Sevgili 1. Sınıf Öğrencileri,

 Uzaktan öğretim yoluyla verilen TIP103 ve TIP104 Ders Kurullarınızın teorik derslerinin programı bugün tamamlanıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren 19 Haziran 2020 tarihine kadar ise bu iki Ders Kurulunuzda yüzyüze eğitim sırasında yapılamayan (MBU hariç) uygulamalı derslerinizin senkron bir şekilde Tartışmaları yapılacaktır. Tartışılacak konular ilgili Kurulların tüm sınavlarında teorik bilgi düzeyi ile kapsam içinde yer alacaktır.

 Bu dersler tüm sınıfla birlikte kısmi tersyüz eğitim (filpped learning) yöntemiyle işlenecektir. Bu yöntemde öğrencilerin, sisteme yüklenmiş dijital ders materyalini dersten önce izlemesi/okuması/incelemesi beklenmekte ve sonrasında dersi programda yer alan saatte, önceden hazırlayıp paylaşmış olduğu soruları öğretim elemanı ile birlikte tartışarak özümsemesi hedeflenmektedir. Programda belirtilen dersin öğretim elemanları, sizlerin derste tartışılması amacıyla hazırlayacağınız soruları, sınıf temsilciniz aracılığıyla dersten önce toplayıp senkron işleyeceği dersin akışını planlayacaktır.

 Bu derslerde amaç, öğrencinin yüzyüze eğitim sürecinde yapılamamış uygulamaların yöntemlerini ve nasıl uygulandığını tartışarak teorik düzeyde bilgi edinmesidir. Yapılamamış uygulamalar (MBU dahil) bir sonraki akademik yıl müfredatı içinde uygulamalı eğitim şeklinde ayrıca yer alacaktır. Böylece tıp eğitiminin ilgili bileşenleri ile ilgili hedeflenen kazanımlarınız korunmuş olacaktır.

 Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz sağlıklı bir hafta sonu ve başarılı bir hafta dileriz.

 Tıp Fakültesi Dekanlığı