Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine

Yayınlanma Tarihi: 26/07/2021

Fakültemiz 2021-2022 akademik takvimi 7 Temmuz 2021 tarihinde Üniversitemiz Senatosunda kabul edilmiştir. Buna göre; Fakültemizde dersler 1., 2. ve 3. sınıflarda 4 Ekim 2021’de, 4. ve 5. sınıflarda 13 Eylül 2021’de, 6. sınıfta (intörnlük) 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayacaktır.

Bilindiği üzere, Klinik Tıp Bilimleri Dönemi olan 4. ve 5. sınıf stajları ile İntörnlük Dönemi olan 6. sınıfta eğitim üniversitemiz hastanesinde yüz yüze yapılmaktadır. Bu sınıflarda öğrenim gören Tıp Fakültesi öğrencileri COVID-19’a karşı aşılanmanın başladığı Ocak 2021’den itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından öncelikli olarak aşı hakkı bulunan sağlık çalışanları grubuna dahil edilmişlerdir.

Ülkemizde aşılama yaşı 18’e kadar indirilmiş, en son düzenleme ile 16 olarak yeniden belirlenmiş, böylece 1. Sınıf dahil tüm öğrencilerimize aşı olma olanağı sağlanmıştır. COVID-19’a karşı korunmada -hangi aşı olursa olsun- aşı olmanın önemi yapılan bilimsel çalışmalarda kanıtlanmış, aşının bireyleri hastalığa yakalanmaktan, hastalığın ağır geçirilmesinden ve COVID-19 nedeniyle ölümden çok büyük oranda koruduğu bildirilmiştir.

Yeni eğitim-öğretim dönemine başlamadan, daha önce aşı olmayan/olamayan tüm öğrencilerimizi bir ay ara ile iki doz aşılanmaya, daha önce iki doz Coronavac aşısı yaptırmış olanları 3. doz aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Aşılarınızı bulunduğunuz illerde yaptırabileceğiniz gibi Üniversite Hastanemizde haftanın yedi günü saat 08.00-24.00 arasında yaptırabilirsiniz. Sağlık ordusunun gelecekteki bireyleri olarak tüm öğrencilerimizin bir an önce aşılarını yaptırmalarını/tamamlamalarını diliyoruz.

Tıp Fakültesi Dekanlığı