Tıp Fakültesi Öğrencilerine Eğitimin Başlaması ile İlgili Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 11/09/2020
  • Tıp Fakültesi Klinik Tıp Bilimleri Dönemi 5. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 akademik yılı eğitimleri 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır. Bu akademik yılda öğrencilerin, öncelikle öğretim programı çerçevesindeki staj programlarında yer alan teorik dersler sadece uzaktan öğretim yoluyla verilecek ve bu stajların klinik uygulamaları ise pandemi koşullarının elverişli olduğu en erken dönemde yüz yüze yapılmaya başlanacaktır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için 5. sınıf öğretim programı (müfredat) pandemi koşulları gereği değiştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

  • Tıp Fakültesi Klinik Tıp Bilimleri Dönemi 4. sınıf öğrencileri 2020-2021 akademik yılı eğitimlerine staj gruplarına ayrılmış bir şekilde 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır. Bu akademik yılda öğrencilerin, öğretim programında belirlenmiş staj süreleri çerçevesindeki teorik dersleri, katılım zorunluluğu olmaksızın, pandemi koşulları dikkate alınarak ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze ve/veya çevrimiçi yöntemle verilecek ve bu sınıflardaki klinik uygulamalar ise yine seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze yapılacaktır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için 4. sınıf öğretim programı (müfredat) pandemi koşulları gereği değiştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

  • Tıp Fakültesi Klinikle Entegre Temel Dönem 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 akademik yılı eğitimleri 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır. Bu akademik yılda öğrencilerin, öğretim programlarında yer alan teorik dersleri sadece uzaktan öğretim yoluyla verilecek, uygulama dersleri ise pandeminin seyri dikkate alınarak Güz Yarıyılı içinde belirlenecek uygun zamanlarda, sosyal mesafe kuralları uygulanarak seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze yapılacaktır.

 

  • Tıp Fakültesi Klinikle Entegre Temel Dönem 1. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 akademik yılı eğitimleri 7 Ekim 2020 Çarşamba günü Oryantasyon Programı ile başlayacaktır. 7-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak Oryantasyon Programı ders ve seminerleri ile 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak Ders Kurulu dersleri, katılım zorunluluğu olmaksızın, pandemi koşulları dikkate alınarak ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak uygun mekanlarda seyreltilmiş grup yöntemiyle yüz yüze yapılacak ve/veya eşzamanlı çevrimiçi izlenebilecek şekilde yürütülecektir. Öğretim programında yer alan ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler sadece uzaktan öğretim yoluyla verilecek; uygulama dersleri ise pandeminin seyri dikkate alınarak Güz Yarıyılı içinde belirlenecek uygun zamanlarda, sosyal mesafe kuralları uygulanarak seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze yapılacaktır.

 

Bu akademik yılda tüm sınavlar, tersi bir karar alınmadığı sürece, pandemi koşulları dikkate alınarak ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak uygun mekanlarda seyreltilmiş grup yöntemiyle yüz yüze gerçekleştirilecektir. Yapılan tüm planlama ve programlar pandeminin seyri çerçevesinde değerlendirilerek gereğinde değiştirilebilecek ve bu değişiklikler öğrencilerimizle paylaşılacaktır.

 

Her sınıfa ait ayrıntılı ders programları ve planlanan sınav tarihleri Eylül ayı sonuna kadar yayınlanarak duyurulacaktır.

 

Değerli öğrencilerimizin eğitim-öğretim yılı başlangıç hazırlıklarını yukarıda duyurulan kararlar çerçevesinde yapmalarını ve yeni eğitim-öğretim yılının hepimiz için sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesini dileriz.