ERASMUS İLE YURTDIŞINA GİDECEK TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Yayınlanma Tarihi: 25/05/2022

2 ve 3. Sınıfa devam edecek öğrenciler; Fakültemizde 1-3. Sınıflarda 2022-2023 eğitim yılı tahmini olarak 19.09.2022 tarihinde başlayacaktır. ERASMUS ile yurtdışına giden öğrenciler bu tarihe kadar dönmüş olmaları koşulu ile devam edecekleri sınıfa ait ders kurullarına başlayacaklardır.

4. Sınıfa devam edecek öğrenciler; Fakültemizde 2022-2023 eğitim yılında 4. Sınıf stajları tahmini olarak 15.08.2022 günü başlayacaktır. ERASMUS ile yurtdışına giden öğrenciler dönüş tarihlerinde uygun bir gruba yerleştirilip zorunlu stajlarına başlayacak, 17.07.2023-18.08.2023 tarihlerinde yapılacak “Eksik Seçmeli Staj Tamamlama” döneminde (2+2=4 hafta) seçmeli stajlarını alacaklardır.

5. Sınıfa devam edecek öğrenciler; Fakültemizde 5. Sınıf stajları 15.08.2022 günü başlayacaktır. İlk üç haftada tüm staj gruplarında toplu olarak Radyasyon Onkolojisi ve Adli Tıp stajları yüz yüze yöntemle yapılacaktır. Birinci staj bloğu 05.09.2022 tarihinde başlayacak olup, ERASMUS ile yurtdışına giden öğrenciler en geç 07.09.2022 tarihinde dönüş yaptıkları takdirde 1. bloğa kabul edileceklerdir.

ERASMUS nedeni ile Radyasyon Onkolojisi ve Adli Tıp stajlarını alamayan öğrenciler; 07-18.11.2022 tarihlerinde 1-2. Blok stajları arasında, 03-21.04.2023 tarihlerinde 3-4. Blok stajları arasında bulunan “Seçmeli Stajlar” dönemlerinde bu stajları (Fakülte yönetimi tarafından önceden onaylanmak koşulu ile) bir başka Tıp Fakültesinde tamamlayabileceklerdir. Yukarıda belirtilen dönemlerde ilgili stajları başka kurumda tamamlayamayanlar bir sonraki eğitim yılı başında alacaklardır.

6. Sınıfa devam edecek öğrenciler; Fakültemizde 2022-2023 eğitim yılında İntörnlük dönemi 01.07.2022 tarihinde Oryantasyon Programı ile başlayacaktır. ERASMUS nedeni ile bu tarihte stajlarına başlayamayan öğrenciler (Oryantasyon Programını almak koşulu ile) döndükleri tarihte uygun bir gruba yerleştirilip stajlarına başlayacaklardır.