Press and Public Relations

Üniversitenin çeşitli faaliyetleri ve itibar yönetimi ile ilgili olarak toplumu zamanında ve en doğru şekilde basın yayın organları kanalıyla bilgilendirmek, kurum bünyesinde ya da paydaşlarla düzenlenen etkinliklere, kurumsal kimlik ve kurumsal imaj konusunda katkı sağlamak.

Üniversitenin dış iletişim faaliyetlerinden sorumludur. Reklam yönetimi yanında basınla paylaşmak üzere haber bültenleri ile basın davet yazılarının da hazırlanmasını sağlar. Basılı ürünlerin kurumsal kimlik doğrultusunda hazırlanmasını sağlarken, kurumsal imaj ve itibar yönetimine ait faaliyetler konusunda da katkıda bulunur.