Archive and Editorial

Hasan TUNÇ
Archive and Editorial Manager
Talip TAŞDEMİR
Archive and Editorial Staff

         KURULUŞ AMACI: Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinden, şahıslardan ve kurum dışından gelen/giden evrakların vs. şeylerin kaydının yapılması, arşivlenmesi ve dağıtımını yapmaktır.

         YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ: Evrakların herhangi bir aksaklığı meydan verilmeden ilgili birim ve kuruluşlara zamanında gönderilmesini sağlayıp, bunun için gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.