Archive and Editorial

Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinden, şahıslardan ve kurum dışından gelen/giden evrakların vs. şeylerin kaydının yapılması, arşivlenmesi ve dağıtımını yapmaktır.

Evrakların herhangi bir aksaklığı meydan verilmeden ilgili birim ve kuruluşlara zamanında gönderilmesini sağlayıp, bunun için gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.