Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP)

Bircan GÜNBULUT
BAP Birimi Koordinatörü

Kuruluş Amacı:

Üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilginin üretimi ve yayılmasına destek sağlamak. Araştırmacıların akademik yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu yolla üniversitenin toplumsal etkinliği ve saygınlığını arttırmak.

Yapılan İşin Niteliği:

Üniversitenin araştırmacılarının görev aldığı, yetkili organlarınca onaylanan, kısmen veya tamamen Üniversitenin öz kaynakları ile veya ulusal/uluslararası kurum/kuruluşlarca desteklenen bilimsel araştırma, geliştirme, uygulama projelerinin desteklenmesi, hazırlanması, yürütülmesi, raporlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur.