Kalite Politikası

Yayınlanma Tarihi: 27/08/2019
  • Oluşturulan güçlü akademik kadro ile tüm süreçler için belirlenen hedefler ve stratejik planları gerçekleştirmek
  • Eğitim ve öğretim konusunda araştırmacı ve aranılan bireyler mezun etmek amacıyla performans izleme ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini uygulamak
  • Teknolojik açıdan gelişime açık, evrensel gelişim şartlarına uygun olarak başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların eğitim alanındaki beklentilerini karşılayan şartları oluşturmak.
  • Akademik ve idari personelin güncel mesleki ve kişisel gelişiminin sürekliliğini sağlamak.
  • Bütün çalışanlara ve öğrencilere, yaşam kalitesini artırmaya yönelik çevreye saygı, sanatsal duyarlılık, estetik bakış gibi farkındalıklar kazandırmak
  • Olağandışı durumlarda eğitim ve öğretim sürecinin kesintiye uğramaması için tanımlanan yetkinliklerle ilgili sürdürülebilir önlemler almak.