Kalite Politikası

Yayınlanma Tarihi: 27/08/2019
  • Oluşturulan güçlü akademik kadro ile tüm süreçler için belirlenen hedefler ve stratejik planları gerçekleştirmek
  • Eğitim ve öğretim konusunda araştırmacı ve aranılan bireyler mezun etmek amacıyla performans izleme ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini uygulamak
  • Teknolojik açıdan gelişime açık, evrensel gelişim şartlarına uygun olarak başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların eğitim alanındaki beklentilerini karşılayan şartları oluşturmaya çalışmak
  • Çevreye duyarlı ve iş sağlığı güvenliği şartlarını sağlayarak, tüm çalışanlara ve öğrencilere bunun farkındalığını kazandırmak.