İnovasyon Kulübü

Yayınlanma Tarihi: 06/05/2020
İnovasyon Kulübü
SANKO Üniversitesi İnovasyon Kulübü, Üniversitemiz öğrencilerinin bilimsel araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine ilgisini arttırmak, inovasyon ve inovasyon süreçlerinin önemi, bireysel girişimcilik merkezleri, iş geliştirme merkezleri, bireysel girişimcilik için maddi destek sağlanabilecek kurumlar, inovasyona açık araştırma alanlarındaki yüksek lisans ve doktora programları ve bu programlarda yapılacak olan yüksek lisans öğreniminin kazandıracağı avantajlar hakkında bilinçlendirmek, atölye çalışmaları, inovatif düşünme günleri, sertifikalı inovasyon eğitimleri, çalıştaylar, City Athon’lar, ödüllü inovasyon yarışmaları, inovasyon zirvesi, panel, Living Lap, gezi ve benzeri aktiviteler amaç edinen bir kulüptür.
Başkan : Hakan SÜTKURT (e-posta: hakansutkurt@mail.sanko.edu.tr)
Başkan Yardımcısı : Halil İbrahim DENİZ
Danışman : Prof. Dr. Zafer ÇETİN
Faaliyet Alanı : Bilim Alanında Faaliyet gösterir.
Üye Sayısı : 46
Etkinlikleri : İnovasyon etkinliği çalışmaları devam etmektedir.

14 Mayıs 2020 “SANAL KONFERANS Gözde DURMUŞ İLE KARİYER GÜNÜ”