Başkandan

Eğitime sevdalı, ülkemize ve insanlığa hizmeti ilke edinen Üniversitemiz, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazi şehrinde; bilgili, araştırmacı, sorgulayan, öz güveni gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, eleştirel düşünce yapısına sahip, hizmet üreten, beceri ve yetenekleriyle örnek olacak; din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin görev yapacak gençleri, geleceğe hazırlamak amacıyla kurulmuştur.

En büyük hayalimiz ise bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, gelişime ve değişime uyum sağlayan, öğrenme merkezli ve sorgulayıcı yaklaşımını geliştiren; dünya genelinde bir eğitim ve irfan yuvası olan Üniversitemizde; bilgiyi yenilemesini ve üretmesini bilen, kültürel ve etik değerlere sahip çıkan, bilimi tek yol gösterici kabul eden, donanımlı bilim insanlarını yetiştirerek, topluma hizmet etmektir. Geleceğe yön verecek ve insanlığın refahına, aydınlanmasına önemli katkı sağlayacak eğitim kurumumuzun yol göstericileri ve ustaları, yetiştirdiğimiz değerli gençler olacaktır.

Bu vesileyle Üniversitemizin seçkin bir eğitim yuvası olmasında emeği geçen fedakâr ve saygıdeğer akademisyenlerimize, idari personelimize, bizleri cesaretlendiren ve hiçbir zaman katkılarını esirgemeyen SANKO camiası ve Konukoğlu ailesine, ülkem ve insanlık adına sonsuz şükranlarımızı sunar, geleceğin teminatı olan gençlerimize başarılar dileriz.

Zeki KONUKOĞLU