Teknoloji Bağımlılığı

Değerli SANKO Üniversitesi Ailesi,

22 Nisan 2021 Perşembe günü saat  14.00’de  Üniversitemiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Uzman Klinik Psikolog Işıl AFAT tarafından  “Teknoloji Bağımlılığı”  konulu sanal konferans düzenlenecektir. Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Katılım Linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDQyMTE3ZWMtODQyZS00MGZiLTkwNTktNmZjZjNiMDhhZTMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22da975c12-d9a8-4055-b140-6002be5ac914%22%2c%22Oid%22%3a%22056daee4-b901-400b-b639-5491dc25bd76%22%7d