ON KITA BİR VATAN İLELEBET İSTİKLAL

Edebiyat Kulübü tarafından 12 Mart 2021 Cuma (bugün) günü saat 13.30’ da Öğretim Görevlisi Didem KARAYAKUPOĞLU moderatörlüğünde, Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI’nın konuşmacı olacağı “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” konulu sanal söyleşi gerçekleştirilecektir.

Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla

Katılım Linki:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_N2NmMDRmYzMtMWY1NS00NDQzLThhNDYtNDc0ODZkYzc4MWFl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25226e3fadac-099e-447d-b6a1-992a6062a8f2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e51ad183-e57c-42b3-82cb-403c26d47fe9%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=da600645-adb5-4a47-a8f8-95444b5b717c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true